Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Publiek  Centrale Toegang

Wat doet de Centrale Toegang?

De Centrale Toegang werkt in opdracht van gemeenten. De Centrale Toegang behandelt meldingen en aanvragen voor opvang en beschermd wonen. Dit zijn maatwerkvoorzieningen Wmo:

 • Voert het onderzoek uit en geeft namens de gemeenten de beschikkingen af;
 • Bewaakt de door- en uitstroom in de keten van maatschappelijke opvang. De Centrale Toegang heeft hierdoor zicht op de populatie in deze voorzieningen;
 • Organiseert periodieke overleggen tussen betrokken instellingen;
 • Stelt bij langdurige of extreme kou de winterregeling in werking voor daklozen.

De Centrale Toegang heeft over deze taken een signalerende functie voor de centrumgemeente Zwolle en maatschappelijke instellingen.

Wat houdt de signalerende functie in?

De Centrale Toegang geeft beschikkingen af voor maatwerkvoorzieningen. De professionals die er werken weten hoe de instroom, doorstroom en uitstroom van de voorzieningen voor maatschappelijke opvang eruit zien. Op basis van deze informatie en expertise signaleert de Centrale Toegang knelpunten en trends. Deze bespreken de professionals met de centrumgemeente Zwolle en de betrokken instellingen.

In welke gemeenten werkt de Centrale Toegang?

De Centrale Toegang werkt voor de regio van de centrumgemeente Zwolle.

Dit betreft de gemeenten:

 • Zwolle;
 • Kampen;
 • Zwartewaterland;
 • Steenwijkerland;
 • Staphorst;
 • Dalfsen;
 • Ommen;
 • Hardenberg.