Wij gebruiken cookies

De cookies worden gebruikt voor onderzoek naar webstatistieken. Dat helpt ons om de site te verbeteren.

U bevindt zich op: Publiek  Meldpunt Maatschappelijke Zorg

Meldpunt Maatschappelijke Zorg

De meeste mensen zijn gezond en weten de juiste hulp te vinden als zij gezondheidsklachten hebben. Dat geldt niet voor iedereen. Soms lopen mensen vast. Dit kan gebeuren om verschillende redenen. Bijvoorbeeld als mensen (ernstige) psychische problemen of een verstandelijke beperking hebben. Iemand kan daardoor veel moeite hebben met dagelijkse klusjes als het openen van post. Of iemand komt door verslaving in een sociaal isolement terecht en is daardoor niet bereikbaar. Maar er kan ook sprake zijn van schulden of dakloos zijn. Of mensen vertonen verward gedrag.

Wanneer melden?

Maak je je ernstig zorgen over iemand in je omgeving? Krijg je geen contact met deze persoon? Ken je iemand die in een sterk vervuilde woning leeft? Toont iemand verward gedrag? Is iemand dakloos? Of denk je dat iemand verplicht psyschische hulp nodig heeft in het kader van de Wet verplichte GGZ (WvGGZ)? Neem dan contact met ons op. Ook bij twijfel!

Werkgebied Meldpunt Maatschappelijke Zorg

  • Zwolle;
  • Kampen;
  • Zwartewaterland;
  • Steenwijkerland;
  • Staphorst;
  • Dalfsen;
  • Ommen;
  • Hardenberg.

Meldingen in de gemeenten Olst-Wijhe, Raalte of Deventer kun je doen bij het Bijzondere Zorgteam Deventer.